Nộp báo cáo sản xuất hàng ngày về dây chuyền lắp ráp

Nhân viên tầng báo cáo hoạt động hàng ngày bằng cách điền vào biểu mẫu Google Biểu mẫu trên trang web Trang web nội bộ. Họ có thể truy cập vào trang web bằng cách sử dụng Chromebook bất kỳ thiết bị di động nào. Trang web cho thấy vị trí và công việc của nhân viên nhà làm việc.
LỢI ÍCH 
   • Các biểu mẫu được đặt ở trung tâm và dễ dàng cập nhật, đảm bảo rằng nhân viên luôn có quyền truy cập vào các phiên bản mới nhất.
   • Loại bỏ nhu cầu in báo cáo sản xuất, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tác động môi trường.
   • Nâng cao sự hài lòng của nhân viên bằng cách làm cho quá trình nhanh hơn và dễ dàng hơn.CÂU CHUYỆN CỦA KHÁCH HÀNG
BEFORE

It was difficult for this spirits and wine company to evaluate shift performance at production facilities. Employees conveyed information to shift managers verbally, or submitted it on paper, which often led to issues of data quality. The process of analyzing the data was slow, inaccurate, and not very transparent.
AFTER

The company decided to implement a new solution using Google Forms and Sheets. Now employees submit data directly, using a shift report form from their mobile device. That data is stored in a spreadsheet and turned into charts and graphs that update automatically as new data is submitted.

Those graphical results are gathered using Sites, and shown on monitors throughout the facility. Now everyone can see their performance results in real time.
IMPACT
 • Building on immediate feedback, the employees have improved their shift performance.
 • The data collected is both more accurate and more complete.
 • Employees appreciate the increase in transparency and feel more satisfaction with the process.