Hoạt động gần đây của trang web

00:41, 18 thg 9, 2017 Vyvy Nguyen Thuy đã chỉnh sửa Thu thập các tin tức mới khi di chuyển
00:13, 31 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Quản lý dự án tu sửa cửa hàng
00:01, 31 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Tiến hành tính số chu kỳ hàng tồn kho
23:30, 30 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Thông báo các quyết định không thuê
21:56, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Nộp báo cáo sản xuất hàng ngày về dây chuyền lắp ráp
21:45, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Tiến hành kiểm toán nhà cung cấp
21:34, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Tạo thời gian mã hóa trên lịch
21:18, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Chia sẻ kết quả khảo sát khách hàng với đội ngũ tiếp thị
21:06, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Thu hồi sản phẩm đã sản xuất
21:05, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Thô hồi sản phẩm đã sản xuất
20:53, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Cung cấp sản phẩm trực tiếp và giảm giá
20:51, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Thu thập và chia sẻ những báo cáo sản xuất hàng ngày
20:36, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Liên hệ công nhân nhà máy
19:22, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Theo dõi việc tuân thủ của nhân viên
19:09, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Theo dõi việc tuân thủ của nhân viên
18:48, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Giám sát và theo dõi phân phối hàng tồn kho
18:33, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Báo cáo vấn đề cho cơ sở vật chất hoặc nhóm bảo trì
02:52, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Thu thập và tổ chức tài liệu nhân viên mới
02:41, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Theo dõi nhân viên mới vào làm việc với một danh sách kiểm tra
02:36, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Theo dõi nhân viên mới vào làm việc với một danh sách kiểm tra
02:32, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Quản lý các bài đánh giá bình đẳng
02:29, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Quản lý các khóa đào tạo nhân viên
02:27, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Gửi và chia sẻ sở thích
02:19, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Xử lý sản phẩm thu hồi trong các cửa hàng
02:02, 29 thg 5, 2017 Tú Anh Vũ đã chỉnh sửa Xác định mức bồi thường

cũ hơn | mới hơn