Cho nhân viên từ xa biết về tin tức công ty

Truyền thông doanh nghiệp thiết lập một cộng đồng riêng tư trên Google+ cho tất cả nhân viên kể cả nhân viên ở xa. Khi một câu chuyện nội bộ bị phá vỡ, nhóm truyền thông đưa nó lên trong cộng đồng để có tin tức và thông báo của công ty. Sau đó, nhân viên từ xa sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google+ để đọc và trả lời các bài đăng đó từ điện thoại thông minh của họ.

LỢI ÍCH
  • Giữ lực lượng lao động của bạn thông tin về các sự kiện hiện tại.
  • Giúp nhân viên phản hồi, và cung cấp phản hồi, thông báo của công ty.