Theo dõi và phát triển giới thiệu khách hàng bất động sản

Realtors tạo một cuộc khảo sát Forms của Google để thu thập thông tin giới thiệu của khách hàng. Họ thêm liên kết vào biểu mẫu giới thiệu của họ trên trang web, trang truyền thông xã hội và dòng chữ Gmail. Khi việc bán hàng của khách hàng đã kết thúc, đại lý sẽ kiểm tra dữ liệu Sheets, nơi lưu trữ tất cả thông tin giới thiệu, để cập nhật trạng thái và gửi phần thưởng.

LỢI ÍCH
  • Dễ dàng xác định khách hàng có ảnh hưởng và các xu hướng khác trong dữ liệu giới thiệu để cải thiện chương trình giới thiệu.
  • Không bao giờ mất hoặc quên chi tiết giới thiệu để đảm bảo rằng khách hàng cảm thấy được công nhận và quan trọng.