Theo dõi và lập kế hoạch các cuộc gọi theo dõi bệnh nhân

Nhân viên y tế quản lý lời nhắc tiếp theo sau chăm sóc bằng Lịch Google. Khi bệnh nhân đạt đến tình trạng sau khi nhập viện, nhân viên sẽ tạo ra một lời nhắc nhở cho y tá hoặc bác sĩ gọi và kiểm tra bệnh nhân. Họ thêm chi tiết liên lạc và liên kết đến tệp tin bệnh nhân có liên quan từ Drive. Trong cuộc gọi, y tá hoặc bác sĩ sử dụng Documents sẽ lấy bất kỳ ghi chú nào để tham khảo sau này và theo dõi bổ sung.

LỢI ÍCH
  • Cải thiện chăm sóc bệnh nhân với theo dõi kịp thời, giảm số lượng các cuộc gọi theo dõi bị mất.
  • Nhân viên dễ dàng xem lịch gọi tiếp theo trong lịch của họ, dù là trên máy tính để bàn hay di động.