Theo dõi việc tuân thủ của nhân viên

1. Đảm bảo nhân viên đọc và hiểu các chính sách
Nhóm quản lý việc tuân thủ lưu trữ chính sách của công ty trong thư mục được chia sẻ trên Google Drive. Sau đó, họ gửi một email xác nhận chính sách cho nhân viên. Email chứa các liên kết đến cả các chính sách hiện hành và mẫu đơn để xác nhận rằng nhân viên đã đọc và hiểu chính sách. Biểu mẫu ghi lại những ghi nhận đóng dấu thời gian của mỗi nhân viên (bao gồm cả tên người dùng) trong bảng tính Sheets.
LỢI ÍCH
    • Tập trung theo dõi tình trạng tuân thủ chính sách.
    • Dễ dàng tạo bảng điều khiển việc tuân thủ mà không cần mua phần mềm đặc biệt.
    • Hạn chế nguy cơ không tuân thủ.
    • Nhân viên có thể tìm, xem và công nhận các chính sách với cố gắng tối thiểu.

2. Quy trình tự động với tiện ích Gmail
Cho phép nhân viên xác nhận các chính sách và quy định với một thao tác đơn giản bằng email. Tiện ích theo ngữ cảnh trong Gmail gửi thông báo đến nhóm tuân thủ khi nhân viên đã nhấp vào nút xác nhận
LỢI ÍCH 
    • Đơn giản và hợp lý hóa quá trình xác nhận.
    • Tiết kiệm thời gian với thông báo liền mạch.
    • TÌM HIỂU VỀ PHIÊN BẢN ỨNG DỤNG