Theo dõi nhân viên mới vào làm việc với một danh sách kiểm tra

Quản trị viên nhân sự tạo một bảng tính sử dụng mẫu Google Sheets để theo dõi các công việc về giấy tờ và thực hiện nội dung cho mỗi nhân viên mới. Họ tạo ra một thư mục "chào mừng" trong tài khoản Drive của nhân viên mới, bao gồm các tài liệu chào mừng và gói thông tin quan trọng. Nhân viên mới thiết lập biên chế và lợi ích bằng cách điền vào một bản khảo sát Forms.
LỢI ÍCH
  • Làm việc tại một địa điểm với các tài nguyên mới nhất tiết kiệm được thời gian và giảm phí hành chính.
  • Thư mục "chào mừng" trong Drive tạo trải nghiệm tích cực đầu tiên và là một cách có thể mở rộng để phân phối tài liệu.
  • Các tính năng chia sẻ rõ ràng sẽ hạn chế việc truy cập thông tin mật tới các chuyên gia có trình độ và chuyên gia biên chế.
  • NHẬN TỔ CHỨC