Theo dõi số giờ của người môi giới dành cho mỗi khách hàng

Phòng kế toán chia sẻ bảng tính Google Trang tính để theo dõi thời gian thanh toán được chi tiêu với khách hàng. Sử dụng thiết bị di động của họ, các realtor thêm khách hàng hoạt động và hàng ngày giờ làm việc thay cho họ. Vào cuối tháng, phòng kế toán sẽ xem lại bảng tính và lập hóa đơn cho khách hàng.

LỢI ÍCH
  • Với truy cập di động, các nhà môi giới nhập thời gian của họ ngay sau khi làm việc với khách hàng, nâng cao tính chính xác của dữ liệu và giảm các sai sót trong thanh toán.
  • Người môi giới và kế toán không gửi email các tập tin qua lại, và kế toán đã truy cập vào bảng tính bất cứ lúc nào.