Theo dõi tình trạng của lịch đã xuất bản

Quản lý biên tập viên sử dụng Google Sheets để tạo kế hoạch dự án và công bố lịch trình. Bất cứ ai có quyền truy cập đều có thể cập nhật câu truyện/xuất bản từ mọi nơi, ngay cả điện thoại thông minh. Quản lý biên tập viên sử dụng bảng điều khiển "chỉ xem" để chia sẻ lịch trình với các thành viên của ban biên tập, cơ quan hoặc nhóm khách hàng, cho mọi người có liên quan đến khả năng hiển thị trạng thái thời gian thực.
LỢI ÍCH

  • Không còn phải gửi mail qua lại.
  • Duy trì một nguồn duy nhất của sự chính xác mà không cần phần mềm đặc biệt.
  • Bất kỳ ai có quyền cũng có thể cập nhật.
  • NHIỀU HƠN LÀ MỘT BẢNG.