Đào tạo người môi giới trực tuyến bằng video và câu đố

Cơ quan bất động sản ghi lại các video đào tạo ngắn với Google Hangouts trực tuyến trên YouTube Live. Trong Biểu mẫu, họ thiết lập một bài kiểm tra về đào tạo bằng cách nhúng video và thêm các câu hỏi đố vui. Đối với mỗi câu hỏi, chúng cho biết các câu trả lời là đúng, thêm lời giải thích, và chỉ định các giá trị điểm.

Người quản lý gửi các câu đố luyện tập hàng tuần và xem lại câu trả lời câu đố trong bảng tóm tắt phản hồi hoặc trong bảng tính Sheets.

LỢI ÍCH
  • Tăng khả năng tiếp cận của người môi giới đến việc đào tạo và các câu đố mà họ có thể thực hiện trên thiết bị di động của họ.
  • Xác định nhanh các lĩnh vực chủ đề mà các nhà môi giới cần được hỗ trợ nhiều hơn.
  • Tăng sự tuân thủ với nhật ký dữ liệu hoàn thành đào tạo.
  • Người môi giới có thể xem điểm của họ và học hỏi từ các câu trả lời không chính xác.